Klapy oddymiające

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami i wieloletnimi badaniami największym zagrożeniem w czasie pożaru jest dym oraz toksyczne gazy. Stosowanie systemów wentylacyjnych odprowadzających dym, toksyczne gazy oraz ciepło w trakcie pożaru pozwala na wytwarzanie stref wolnych od dymu. Produktem który realizuje te zadania są klapy oddymiające YAWAL. Dzięki przebadanej i udokumentowanej niezawodności system ten jest bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa pożarowego i ułatwia straży pożarnej akcję gaśniczą zwiększając widoczność oraz obniża temperaturę w strefie przydechowej. Stolarka oddymiająca pozwala eliminować zagrożenia zdrowia i życia.

Klapy oddymiające wykonuje się z profili do konstruowania okna dachowego Yawal, jako elementy napędu i sterowania w zabudowie używa się specjalistycznych przebadanych i certyfikowanych zgodnie z normą EN 12101-2. Rozwiązanie realizowane w systemie YAWAL charakteryzuje się różnorodnością rozwiązania i wysoką funkcjonalnością.

PARAMETRY TECHNICZNE KLAP DACHOWYCH ODDYMIAJĄCYCH:

 • maksymalny wymiar skrzydła: 1400 x 2300 mm,
 • maksymalny kąt otwarcia okna oddymiającego: 90 stopni,
 • przepuszczalność powietrza: klasa 3,
 • wodoszczelność (kąt nachylenia 3, 45 i 75 stopni): klasa E1500,
 • odporność na obciążenie wiatrem: klasa C3/B3,
 • ciężar skrzydła do 160 kg,
 • współczynniki wypływu uwzględniające wypływ wiatru bocznego.

RODZAJE STEROWANIA:

 • siłowniki o napędzie elektryczne;
 • łańcuchowe;
 • trzpieniowe;
 • ramieniowe;
 • siłowniki o napędzie pneumatycznym;
 • możliwość stosowania pojedynczych siłowników oraz w układzie zsynchronizowanym tandem.
Zapytaj o produkt